• Na Spodnjem Blatu se je z novembrom 2015 pričela gradnja meteornega kanala v dolžini 250 m, gradnja fekalnega kanala v dolžini 1200 m ter delna obnova vodovodnih hišnih priključkov.
  • Sočasno ob izgradnji sekundarnih kanalizacijskih vodov pa se je na odseku regionalne ceste skozi naselje Spodnje Blato izvedla tudi prva faza ureditve površin za pešce in izgradnja cestne razsvetljave.
  • Na Spodnjem Blatu so potekala tudi gradbena dela za ureditev cestne razsvetljave v dolžini cca 480 m in gradnja pločnika v dolžini cca 300 m.
  • V petek, 1. julija 2016, smo na Spodnjem Blatu slovesno predali svojemu namenu nove pridobitve na področju komunalne infrastrukture.