• Predsednik uprave DARS-a dr. Tomaž Vidic, župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, predsednik uprave CGP d.d. Martin Gosenca in član uprave DARS-a mag. Gašper Marc so v ponedeljek, 13. junija 2016, podpisali pogodbo za dograditev avtocestnega priključka Šmarje – Sap na odseku avtoceste Malence – Šmarje Sap.
  • V sklopu izgradnje polnega priključka Šmarje – Sap se je v Šmarju – Sapu uredilo tudi dve novi krožišči, pločnik s cestno razsvetljavo in dve novi avtobusni postajališči.
  • Pogodbena vrednost del je znašala 3.996.607,83 evrov z ddv, pri čemer je bil delež DARS d.d. 3.936.358,45 evrov in delež Občine Grosuplje 60.249,38 evrov.
  • Že julija 2016 so se pričela izvajati tudi gradbena dela, ki so postala intenzivnejša z mesecem avgustom 2016.
  • V četrtek, 12. oktobra 2017, smo prometu predali polni priključek Šmarje – Sap, ki omogoča uvoz in izvoz z avtoceste v vse smeri.