• Občina Grosuplje je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče Taborske in Kosovelove ceste z opozorilnim sistemom COPS@road.
  • Gre za opozorilni sistem, ki s senzorji zazna prihajajoča vozila ter voznike v realnem času s svetlobnim signalom opozarja na povečano previdnost na nevarnih prometnih točkah.
  • Simbolna predaja opozorilnega sistema COPS@road je potekala v sredo, 18. januarja, 2017.