Z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo pripravili projekt celovite ureditve Adamičeve ceste čez mesto Grosuplje. Pripravili smo projekt izgradnje nadaljevanja Ceste ob Grosupeljščici do krožišča Kovinastroj. Pripravili smo projekte za ureditev centra mesta Grosuplje.

Grosuplje 2022: Celovito bomo preuredili Adamičevo cesto čez Grosuplje v osrednjo mestno cesto s pločniki, kolesarskimi stezami, z avtobusnimi postajališči in z javno razsvetljavo. Kolodvorsko cesto, ki bo povezovala trga pred Mestno knjižnico Grosuplje in pred obnovljeno Železniško postajo Grosuplje, pa bomo preuredili v peš cono. Zgradili bomo parkirno hišo za stavbo upravne enote in osrednji mestni trg Grosuplje.