Zgradili smo sodoben prizidek k zdravstvenemu domu, poleg njega odprli novo lekarno, do zdravstvenega doma pa uvedli tudi brezplačen avtobus. Osvetlili smo pešpot ob Grosupeljščici. Uredili vstopno točko in Pot sreče na Koščakovem hribu.

Grosuplje 2022: Uredili bomo Tržnico Grosuplje, rekreacijsko središče Koščakov hrib in uredili center mesta Grosuplje. Še naprej bomo podpirali projekte in društva, ki povezujejo in združujejo generacije za krepitev dobrega življenja občanov ter nadaljevali s projektoma mladim in starosti prijazna občina. Zavzemali se bomo, da vsa gospodinjstva dobijo hitri internet.