Zgradili smo številna nova krožišča, zaradi katerih promet skozi našo občino poteka bolj tekoče in bolj varno. Dogradili smo avtocestni priključek Šmarje – Sap in tudi v sklopu izgradnje polnega priključka uredili dve novi krožišči. Zgradili smo nov nadvoz Brezje čez železniško progo proti Sončnim dvorom in Brezju pri Grosupljem. Vpadnico v mesto Grosuplje smo prenovili in jo poimenovali po očetu slovenske osamosvojitve dr. Jožetu Pučniku.

Grosuplje 2022: Zgradili bomo novo krožišče pri Bambiču in v sklopu celovite rekonstrukcije Železniške postaje Grosuplje zgradili nov nadvoz Motvoz. Celovito bomo preuredili Adamičevo cesto čez center Grosupljega v osrednjo mestno cesto s pločniki, kolesarskimi stezami, z avtobusnimi postajališči in z javno razsvetljavo.