Rekonstruirali smo številne ceste, zgradili kilometre kanalizacijskih vodov, uredili krožišča, zgradili pločnike ter pričeli z urejanjem kolesarskih stez. Prav tako je bilo v občini celovito urejeno področje javne razsvetljave ter zagotovljena njena učinkovita energetska prenova in nadaljnja širitev za večjo varnost lokalnih cest in javnih poti.

Grosuplje 2022: Pospešili bomo obnovo lokalnih cest in javnih poti po krajevnih  skupnostih z izgradnjo pločnikov in ureditvijo javne razsvetljave. Uredili bomo družinsko kolesarsko pot po občini kot del bodoče regijske kolesarske povezave do Ljubljane, uredili bomo evropsko pešpot E6 skozi našo občino ter pričeli z aktivnostmi za ureditev evropskega centra pohodništva.