Ustanovili smo Medobčinski razvojni center, ki uspešno pridobiva evropska sredstva. Z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo  smo podpisali sporazum o sofinanciranju državne cestne infrastrukture v občini, ki predstavlja podlago za nadaljnje posodabljanje cestne infrastrukture v občini. Z Ministrstvom za okolje in prostor sporazum za celovito ureditev poplavnosti.

Grosuplje 2022: Skladno s strategijo Občine Grosuplje 3G bomo občino razvijali Gospodarno, Gostoljubno, Globalno in skladno s sloganom Grosuplje Goes Green tudi zeleno. Zgradili bomo zadrževalnik Veliki potok in uredili Grosupeljščico.