Ustanovili smo zavod Turizem Grosuplje, krepili naše sodelovanje s turističnimi društvi, urejali turistične točke in kot partner pomagali k nadgradnji naravoslovne učne poti Po sledeh vodomca, ki predstavlja tudi del evropske pešpoti E6. Pridobili evropska sredstva za južno vstopno točko na Radensko polje.

Grosuplje 2022: Uredili bomo vstopni točki na Radensko polje, prva bo pri izviru Šice, kjer bomo vzpostavili Center narave ŠICA, druga bo v bližini Boštanjskega gradu. Prizadevali si bomo za ureditev evropskega centra pohodništva. Ustvarili bomo pogoje, da se bodo poleg osnovne turistične infrastrukture razvile tudi gostinska ponudba, ponudba turističnih kmetij in druge spremljevalne dejavnosti.