Uvedli smo mestno linijo Ljubljanskega potniškega prometa 3G, sprejeli Celostno prometno strategijo občine Grosuplje in z njo začrtali nadaljnje korake za spodbujanje peš in kolesarskega prometa, razvoj in krepitev javnega potniškega avtobusnega in železniškega prometa ter uvajanje novih oblik mobilnosti.

Grosuplje 2022: Skladno s CPS občine Grosuplje bomo nadaljevali z izgradnjo pločnikov in ureditvijo kolesarskih stez v mestu Grosuplje ter navzven proti naseljem Veliko Mlačevo, Spodnja Slivnica, Polica in Šmarje – Sap. Zgradili bomo parkirno hišo P + R, ob parkirni hiši pa bo tudi zaprta kolesarnica za 40 koles z možnostjo polnjenja električnih koles.