Zgradili smo nov skate park, poligon za vadbo na prostem in novo nogometno igrišče z umetno travo. Novo telovadnico na Polici in malo telovadnico v Šmarju – Sapu, v šoli na Tovarniški pa smo telovadnico celovito obnovili. Zgradili smo novo športno igrišče v Veliki Račni in na Peči ter prenovili športno igrišče v Šmarju – Sapu. Uredili smo Pot zdravja.

Grosuplje 2022: Nadaljevali bomo z izgradnjo novih športnih igrišč po krajevnih skupnostih in uredili novo rekreacijsko središče na Zavrhu na Spodnji Slivnici in v Veliki Stari vasi. V sklopu razširitve šole na Tovarniški cesti v Grosupljem bomo zgradili novo športno dvorano. Za šport, rekreacijo, za zeleno, aktivno, zdravo preživljanje prostega časa občank in občanov pa bomo uredili tudi rekreacijsko središče Koščakov hrib in zgradili Športni park Grosuplje, z raznovrstnimi športno – rekreativnimi vsebinami.