Za večino izvedenih projektov od leta 2010 naprej smo uspeli zagotoviti sofinanciranje iz državnega ali evropskega proračuna. Z ustanovitvijo Medobčinskega razvojnega centra smo projekte pričeli pisati in izvajati tudi sami, prvi tak in hkrati prvi  čezmejni v občini Grosuplje je bil Vezi narave, s katerim smo za razvoj Radenskega polja uspeli pridobiti 776.000 eur nepovratnih sredstev.

Grosuplje 2022: Uspešno bomo pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dokončali in prijavili bomo projekt LIFE v vrednosti 2.5 mio eur. Pripravili bomo projekt za pridobitev EU sredstev za izgradnjo nove kulturne dvorane. Zavzemali se bomo za pridobitev EU sredstev za investicije in opremo prostovoljnih gasilskih društev.