Zgradili smo sončno elektrarno na strehah šole in športne dvorane v Brinju, energetsko obnovili številne javne objekte, učinkovito energetsko prenovili javno razsvetljavo, uvedli linijo Ljubljanskega potniškega prometa 3G, zgradili novo sodobno čistilno napravo, postavili 5 novih polnilnih postaj za električna vozila ter pričeli s projektom plinifikacije občine.

Grosuplje 2022: Skladno s strategijo Občine Grosuplje 3G in sloganom Grosuplje Goes Green ter s Celostno prometno strategijo občine Grosuplje bomo nadaljevali z okolju prijaznimi projekti, razvijali občino po zeleni poti ter ustvarjali prijetno in zdravo življenjsko okolje za občanke in občane.