DELAMO NAPREJ.

dr. Peter Verlič, vaš župan

ŠIRITEV OSNOVNE ŠOLE LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE

ŠIRITEV OSNOVNE ŠOLE LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE

V ponedeljek, 5. februarja 2018, sta župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor podjetja Esplanada d.o.o. Rupert Gole podpisala pogodbo za projektiranje širitve matične osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje in nove športne dvorane, pri kateri se bodo...

read more
IZGRADNJA VODOVODA IN SANACIJA CESTE ŠKOCJAN – MALE

IZGRADNJA VODOVODA IN SANACIJA CESTE ŠKOCJAN – MALE

Cesta Škocjan - Male je bila asfaltirana v dolžini 1,1 km, širina asfaltnega vozišča pa je 3m, z razširitvami na delih, kjer se je uredilo odvodnjavanje. Izvajalec del je bil podjetje V3, vrednost investicije pa je znašala preko 70.000 evrov, del sredstev je...

read more
OSVETLILI SMO PEŠPOT OB GROSUPELJŠČICI

OSVETLILI SMO PEŠPOT OB GROSUPELJŠČICI

Občina Grosuplje je s projektom Osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici uspešno kandidirala na 1. Javni poziv Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem (LAS SMP) za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega...

read more
PRENOVLJENA ŽUPANČIČEVA CESTA V GROSUPLJEM

PRENOVLJENA ŽUPANČIČEVA CESTA V GROSUPLJEM

V četrtek, 6. julija 2017, so se pričela dela na Župančičevi cesti v Grosupljem. V sklopu rekonstrukcije dela cestišča in pločnika so se izvajala tudi dela na vodovodnem omrežju v dolžini cca 450 m, šlo je za menjavo glavnega voda s prevezavo na obstoječe omrežje, in...

read more
NA POLICI DOBILI NOVO PODRUŽNIČNO OSNOVNO ŠOLO

NA POLICI DOBILI NOVO PODRUŽNIČNO OSNOVNO ŠOLO

V ponedeljek, 18. julija 2016, sta župan dr. Peter Verlič in predsednik uprave CGP d.d. Martin Gosenca podpisala pogodbo za izgradnjo Podružnične šole Polica. Pogodbena vrednost je znašala cca. 2.125.000 evrov z DDV in je vključevala vsa gradbeno obrtniška dela,...

read more
ŠTEVILNI OBISKI VELEPOSLANIKOV V OBČINI GROSUPLJE

ŠTEVILNI OBISKI VELEPOSLANIKOV V OBČINI GROSUPLJE

Torek, 25. februar 2014 - Obisk veleposlanika Ruske federacije v Republiki Sloveniji; Nj. Eksc. dr. Doku Zavgajev. Nedelja, 23. oktober 2016 - Obisk veleposlanika Azerbajdžana v Republiki Sloveniji; Nj. eksc. gospod Galib Israfilov. Petek, 16. december 2016 - Obisk...

read more
IZGRADILI SMO STALNO KROŽIŠČE POD GOZDOM

IZGRADILI SMO STALNO KROŽIŠČE POD GOZDOM

Krožišče Pod gozdom smo iz začasnega preuredili v stalno krožišče. Uredili smo osrednji del krožišča s štirimi priključnimi kraki v dolžini cca. 50 m, pri tem smo zamenjali tudi robnike ter asfaltirali vozišče in pločnik. Uredil se je tudi osrednji del otoka z...

read more
NOVE PRIDOBITVE TUDI V VELIKI RAČNI

NOVE PRIDOBITVE TUDI V VELIKI RAČNI

Oktobra 2016 je bila med Občino Grosuplje, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in izvajalcem IMP d.d. podpisana pogodba za izgradnjo pločnikov v Račni, na Cikavi in v Šmarju – Sapu. Pogodbena vrednost del je znašala dobrih 1.041.773,32 evrov z ddv. V...

read more
PREPLASTILI SMO CESTO RAČNA – PREDOLE

PREPLASTILI SMO CESTO RAČNA – PREDOLE

Slovenske železnice in Občina Grosuplje sta v letu 2011 pristopili k skupnemu projektu reševanja obnove regionalne proge Grosuplje - Kočevje oziroma k deviaciji omenjene proge v kraju Predole. V četrtek, 30. junija 2016, smo slovesno predali svojemu namenu cesto v...

read more
ZGRADILI SMO NOVO LEKARNO PRI ZDRAVSTVENEM DOMU GROSUPLJE

ZGRADILI SMO NOVO LEKARNO PRI ZDRAVSTVENEM DOMU GROSUPLJE

V sredo, 19. oktobra 2016, smo v Grosupljem slovesno položili temeljni kamen za novo Lekarno Grosuplje. Objekt je bil zgrajen v treh etažah skupne površine cca 500 m2 in je glede na konfiguracijo terena delno podkleten. V večjem delu kleti se bo uredil arhiv...

read more
UVEDBA MINIBUSA ZA PREVOZ DO ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE

UVEDBA MINIBUSA ZA PREVOZ DO ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE

V ponedeljek, 19. septembra 2016, je po novi mestni liniji v Grosupljem, od Avtobusne postaje Grosuplje pa do Zdravstvenega doma Grosuplje, prvič zapeljal minibus. Uvedba minibusa je del projekta »Starosti prijazna občina Grosuplje«, je pa seveda minibus namenjen vsem...

read more
NA SPODNJEM BLATU DOBILI NOVE PRIDOBITVE

NA SPODNJEM BLATU DOBILI NOVE PRIDOBITVE

Na Spodnjem Blatu se je z novembrom 2015 pričela gradnja meteornega kanala v dolžini 250 m, gradnja fekalnega kanala v dolžini 1200 m ter delna obnova vodovodnih hišnih priključkov. Sočasno ob izgradnji sekundarnih kanalizacijskih vodov pa se je na odseku regionalne...

read more
REKONSTRUKCIJA CESTE VELIKO MLAČEVO – ŽALNA

REKONSTRUKCIJA CESTE VELIKO MLAČEVO – ŽALNA

Župan dr. Peter Verlič in direktor podjetja Komunalne gradnje Viktor Dolinšek sta v petek, 26. septembra 2014, podpisala pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste Veliko Mlačevo–Žalna. Vrednost pogodbe je znašala cca. 198.000 evrov z ddv. V četrtek, 5. novembra 2015,...

read more
IZGRADILI SMO NOGOMETNO IGRIŠČE BRINJE GROSUPLJE

IZGRADILI SMO NOGOMETNO IGRIŠČE BRINJE GROSUPLJE

V mesecu septembru 2014 je podjetje Fit Šport pričelo z deli za izgradnjo novega Nogometnega igrišča Brinje Grosuplje z umetno travo. V soboto, 9. maja 2015, smo ob zaključku prvega dne dvodnevnega velikega nogometnega turnirja Grosuplje OPEN slovesno predali svojemu...

read more
PRIZIDEK K ZDRAVSTVENEMU DOMU GROSUPLJE

PRIZIDEK K ZDRAVSTVENEMU DOMU GROSUPLJE

V torek, 10. decembra 2013, sta župan dr. Peter Verlič in direktor podjetja GIC gradnje  Ivan Cajzek podpisala pogodbo za gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Grosuplje. K pomembnemu dogodku za našo občino Grosuplje so prisostvovali tudi direktor Zdravstvenega doma...

read more