• Krožišče Pod gozdom smo iz začasnega preuredili v stalno krožišče.
  • Uredili smo osrednji del krožišča s štirimi priključnimi kraki v dolžini cca. 50 m, pri tem smo zamenjali tudi robnike ter asfaltirali vozišče in pločnik. Uredil se je tudi osrednji del otoka z izgradnjo temelja za postavitev skulpture, ta pa je kip konja, ki ga je meščanom Grosuplja podaril Lado Kastelec iz podjetja Avtotransporti Kastelec.
  • V torek, 23. maja 2017, smo svojemu namenu tudi uradno predali krožišče Pod gozdom, mestu Grosuplje pa nov kip.