• 17. 10. 2012 – Podpis pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Grosuplje.
  • S sklenitvijo koncesijske pogodbe je bil narejen tudi prvi korak k energetski učinkoviti prenovi javne razsvetljave v občini Grosuplje, ki pravzaprav pomeni zamenjavo starih in gradnjo novih, bolj učinkovitih naprav, žarnic, svetil, regulatorjev in druge opreme.