V torek, 3. oktobra 2018, je v dvorani Družbenege doma Grosuplje potekala Kandidacijska konferenca Občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Grosuplje, na kateri smo članice in člani OO SDS Grosuplje med drugim imenovali kandidata za župana občine Grosuplje in listo kandidatov za Občinski svet Občine Grosuplje.

Zbrane na konferenci, župana dr. Petra Verliča, podpredsednico OO SDS Grosuplje Petro Zakrajšek, podpredsednika OO SDS Grosuplje dr. Boža Predaliča ter ostale članice in člane OO SDS Grosuplje, pa tudi nekatere naše prijatelje, posebej pa goste poslanca Državnega zbora mag. Andreja Širclja, predsednika Obljubljanske regijske koordinacije SDS Rada Gladka in predsednika OO SDS Ivančna Gorica Tomaža Smoleta, je uvodoma lepo pozdravil predsednik OO SDS Grosuplje mag. Dušan Hočevar.

Občina Grosuplje je zelo uspešna, v Grosupljem smo zelo uspešni tudi kot stranka. Predsednik mag. Dušan Hočevar pa je ob tej priložnosti želel poudariti, da to ni samoumevno, da je bilo v preteklih letih vloženega veliko truda, veliko dela, da smo lahko danes, kjer smo. Tudi ko smo leta 2010 dobili svojega župana, ni bilo enostavno, ko sta z županom prišla na občino v prazne kašče, ko ni bilo pripravljenih projektov, ko so šli zadnji vlaki za prijave na razpise iz evropske finančne perspektive 2007 – 2013 mimo. Pred lokalnimi volitvami 2010 smo poudarjali, da naš kandidat za župana zna, pozna in izkušnje ima. In to je pripeljalo do tistih projektov, do tistih sredstev, da smo lahko v 8 letih naredili tak razvojni premik.

Predsednik mag. Dušan Hočevar nas je še spomnil, da je župan v volilnem nagovoru leta 2014 napisal, kaj vse smo naredili, in potem tudi, da nam je vse to uspelo, ker imamo znanje, izkušnje in predvsem zato, ker ves čas delamo. In to je tisto jedro za vse, kar se je v zadnjih 8 letih v občini Grosuplje naredilo.

Povedal je še, da sta skupaj z županom identificirala tudi 22 nosilnih projektov, ki jih bomo v Grosupljem uresničili do leta 2022, in ta razvoj še bistveno pospešili. »Vse to nam lahko uspe samo z dobrim kandidatom, ki ga imamo že od leta 2010, z ekipo in pa delom,« je še dejal.

Župan dr. Peter Verlič je povedal, da so na področju družbenih dejavnosti nosilni projekti nova kulturna dvorana v Grosupljem, ki bo nastala zadaj za občino, poleg nove parkirne hiše, nova glasbena šola, kjer danes stoji kulturni dom, in pa seveda mestni trg. »Občina Grosuplje potrebuje občinsko središče in to bo nastalo v trikotniku Kolodvorske, Taborske in Adamičeve,« je dejal. Kolodvorska cesta se bo preuredila v pešcono, skupaj s celovito prenovo železniške postaje, ko bo zgrajen tudi nov nadvoz pri Motvozu. Nov nadvoz pri Sončnih dvorih pa že dobiva končno podobo. Videz centra Grosuplja bo tako popolnoma spremenjen.

Veliko več sredstev se bo namenilo za lokalne ceste in javne poti. »Naše vodilo je vedno bilo, da se mora občina Grosuplje razvijati enakomerno,« je dejal.

Povedal je še, da se bomo zavzeli za dodatne zdravstvene programe predvsem za starejše, pri čemer se zavedamo, da nas čaka delo z ministrstvom za zdravje. In da bo res veliko zdravja, prostora za rekreacijo, za aktivnosti za mlade družine, bomo uredili Koščakov hrib in Športni park Grosuplje. Oživljali bomo tudi turizem, z medobčinskim razvojnim centrom smo dobili prvi milijon evrov za Radensko polje, s tem pa je razvojni center v celoti opravičil svoj obstoj. Prav tako bomo zgradili zadrževalnik Veliki potok, da bo Grosuplje varno pred poplavami. »Vse to pa bomo dosegli samo, če gremo na volitve, če obkrožimo pravega kandidata, če obkrožimo pravo listo za občinski svet, in če k temu nagovorimo še vse tiste okoli nas. Ker samo rezultat nas bo do tega pripeljal,« je še dejal župan.

Članice in člani OO SDS Grosuplje smo za kandidata za župana občine Grosuplje imenovali dr. Petra Verliča, lista kandidatov za Občinski svet Občine Grosuplje pa se glasi: dr. Peter Verlič, Petra Zakrajšek, mag. Dušan Hočevar, Sabina Roštan, dr. Božo Predalič, Urša Leah Predalič, Miha Hočevar, Vera Šparovec, Janez Pintar, Marina Rački, Žan Skubic, Nives Rupčič, Alojz Bavdek, Izok Vrhovec, Urška Berlan, Danijel Nagelj, Drago Andročec, Karolina Lavrih, Jože Škrjanc, Tamara Rozman, Damijan Rot, Marina Rebolj, Anton Lampret in Martin Tomažin.

Ob koncu so nas s spodbudnimi besedami nagovorili še prisotni gostje, nam čestitali za uspešno delo v občinskem odboru ter nam zaželeli veliko uspeha na prihajajočih lokalnih volitvah.