Sredi preteklega meseca so tri sorodne stranke, Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka, podpisale Dogovor za politično in razvojno sodelovanje Grosuplje 2022 ter s tem izrazile podporo kandidatu Slovenske demokratske stranke za župana dr. Petru Verliču. V torek, 6. novembra 2018, pa je svojo podporo kandidatu SDS za župana dr. Petru Verliču izrazila tudi neodvisna lista Mladi za Grosuplje.

»Te podpore smo zelo veseli, saj je dosedanji občinski svetnik, izvoljen na listi Mladi za Grosuplje, v občinskem svetu zelo tvorno sodeloval tako z županom, občinsko upravo, kot tudi z ostalimi svetniškimi skupinami,« je ob podpisu dogovora dejal predsednik OO SDS Grosuplje mag. Dušan Hočevar. Povedal je še, da smo zato veseli, da so se tudi za prihodnje mandatno obdobje 2018 – 2022 mladi organizirali in da kandidirajo na teh volitvah, posebej pa smo seveda veseli podpore našemu kandidatu za župana dr. Petru Verliču, ki je že do sedaj, v preteklih dveh mandatih, veliko postoril na področju mladinske politike, na vključevanju mladih v delo občine in tudi kar zadeva projekte na terenu.

Aktivno vključevanje mladih v občinsko politiko je pohvalil tudi kandidat SDS za župana dr. Peter Verlič. »Najprej bi vam rad iskreno čestital, da ste se organizirali in sestavili odlično ekipo,« je dejal, ob tem pa dodal: »Da ne boste ostali doma, le opazovali, kaj se v občini dogaja, potem pa se odločili za kakšno kritiko županu po facebooku ali drugih socialnih omrežjih, ampak ste sestavili listo, kandidirate na lokalnih volitvah, lista Mladih za Grosuplje ima tudi svoj program

Dr. Peter Verlič je še povedal, da v svojih programih najdemo veliko stičnih točk. Projekti, ki jih imajo mladi izpostavljene, so v večini tudi v ospredju programa Slovenske demokratske stranke. Kako mlade še bolj povezati v skupnost, kako jim omogočiti še boljše življenje, še boljšo vključenost v lokalne razvojne projekte.

»In vesel sem, da nastaja v občinskem svetu razvojna koalicija, ki bo v veliko pomoč pri realizaciji programa. Kajti ko se oblikuje proračun, ko se razvijajo nove ideje, občinski svet je pomemben,« je še dejal dr. Peter Verlič, svoje misli pa strnil z besedami: »S podporo Slovenske demokratske stranke, ki me je kandidirala, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in sedaj še s podporo energije mladih, verjamem, da bo Grosuplje leta 2022 še boljše, še uspešnejše in še bolj razvojno prodorno, kot pa je to sedaj«.

Nosilec liste Mladi za Grosuplje Nik Gorišek pa je ob podpisu dogovora izpostavil, da se bodo kot mladi še posebej zavzemali za mladim prijazno občinsko politiko, za večjo zaposlenost mladih, za zelene in okolju prijazne projekte ter za mobilnost mladih. In tudi on verjame, da bo sodelovanje uspešno, da občino Grosuplje čaka lepa prihodnost, tako mladih, za katere se bodo še posebej zavzemali sami, kot tudi vseh ostalih občank in občanov.