• 29. 8. 2011 ob 4.22 uri zjutraj prične obratovati nova linija Ljubljanskega potniškega prometa 3G (cenejša vožnja, večja pogostost in večja dostopnost do avtobusov, dodana večerna vožnja, krožna linija po Ljubljani, ki po novem poteka po samem središču mesta in krožna linija po Grosuplju, ki po novem poteka vse do Krožišča pri Logotu).
  • Integrirana linija 3G je že v prvem letu delovanja prinesla izredne rezultate, saj se je število potnikov na tej relaciji povečalo kar za 38,2 %.
  • 3. 9. 2012 se je traso linije 3G opremilo s plačilnim sistemom Urbana in še dodatno prilagodilo potnikom:
  • – z namenom, da se omogoči tudi vzhodnemu delu Grosuplja boljši dostop v mrežo linij LPP, se spremeni potek linije 3G na območju Grosuplja, in sicer tako, da se avtobusna trasa od krožišča Logo nadaljuje po cesti Ob Grosupeljščici, čez mostiček pri tržnici, se priključi na Adamičevo cesto in po starem nadaljuje po Cesti na Krko,
  • – na cesti Ob Grosupeljščici se uredita dva nova avtobusna postajališča, in sicer pri Domu starejših občanov Grosuplje in pri Domu obrtnikov Grosuplje,
  • – da bo prebivalcem v stanovanjskih objektih ob potoku Grosupeljščica omogočen še enostavnejši in hitrejši dostop do novega avtobusnega postajališča pri Domu obrtnikov Grosuplje, smo čez potok namestili premostitveni objekt – BRV LJUBEZNI.
  • 2. 9. 2013 – Z Urbano ni mogoče potovati le po mestu Grosuplje, ampak se lahko z novimi linijami 71, 72, 73, 74, 75 in 76 popeljemo po celotni občini Grosuplje, vse do Spodnje Slivnice, Škocjana, Luč in do Police.
  • Načrti Občine Grosuplje se na področju javnega prometa in trajnostne mobilnosti s tem projektom ne zaključujejo. S Slovenskimi železnicami bomo v prihodnje poskušali vpeljati isto vozovnico kot za mestni promet tudi za vlak.