• 10. 12. 2013 – Podpis pogodbe za gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Grosuplje.
  • 12. 3. 2014 – Položitev temeljnega kamna za izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Grosuplje.
  • Dela za izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Grosuplje bodo zaključena oktobra 2014.
  • Zdravstveni dom bo z novim prizidkom bogatejši za 8 splošnih ambulant, urinski in hematološki laboratorij, službo nujne medicinske pomoči, garažo, tehnične prostore in povezovalni hodnik. Dostop gibalno oviranim v vse objekte bo omogočen z dvigali.