• Občina Grosuplje se je v letu 2011 prijavila na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije za nujno potrebno ureditev kanalizacijskega omrežja ter rekonstrukcijo in povečanje kapacitet čistilne naprave v občini Grosuplje. V decembru 2012 je bila Občini Grosuplje izdana odločba, s katero ji je bilo dodeljenih 14,7 milijona evrov, gradbena dela pa so se začela intenzivno izvajati že konec avgusta 2013.
  • V Ponovi vasi je z izgradnjo povezovalnega kanalizacijskega voda in rekonstrukcijo ceste istočasno potekala tudi zamenjava vodovodnega omrežja, v dolžini 1,8 km, uredilo se je tudi odvodnjavanje.
  • Na koncu je potekalo še asfaltiranje cest, tako da so se tudi vse cestne površine, prizadete med samo gradnjo, lepo uredile.