• Skozi naselje v vasi Udje je potekala sanacija odseka lokalne ceste v dolžini cca. 140 m, z delno ojačitvijo voziščne konstrukcije za zagotovitev enakomerne, ravne in zaprte površine vozišča. S tem smo podaljšali tudi življenjsko dobo voziščne konstrukcije in prispevali k večji prometni varnosti. Prav tako se je sočasno saniral propust čez vodotok pod naseljem. Vrednost omenjenih del je znašala 32.000 evrov z ddv, izvajalec del pa je bil Mapri proasfalt Ljubljana.
  • Hkrati je potekala tudi sanacija odseka ceste v dolžini cca. 160 m med Udjem in Smrjenem. Vrednost teh del je znašala 20.000 evrov z ddv, ta sredstva je zagotovila Krajevna skupnost Št. Jurij, izvajalec tudi teh del pa je bil prav tako Mapri proasfalt Ljubljana.
  • V soboto, 10. septembra 2016, smo v vasi Udje slovesno predali svojemu namenu nove pridobitve.