• Krožišče pri Logotu smo uredili z robniki ter s preplastitvijo in postavitvijo nove prometne signalizacije.
  • Vrednost del je znašala 78.025,09 EUR z DDV. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je investicijo sofinancirala v višini 65%, Občina Grosuplje pa v višini 35%.
  • Občina Grosuplje in Krajevna skupnost Grosuplje pa sta uredili površine za pešce ob lokalni cesti Grosuplje – Perovo – Polica. Da bi bila raba javnih sredstev čim bolj gospodarna, smo v postopek javnega naročila urejanja krožnega križišča vključili tudi ureditev manjkajočega hodnika za pešce, vključno s sanacijo brežine ob navedeni cesti pod Perovem. Prav tako smo uredili del od priključka za Perovo do avtobusnega postajališča in prehod za pešce. Na obravnavanem območju pa smo izvedli tudi vsa gradbena dela za ureditev cestne razsvetljave.
  • Vrednost teh del je znašala 71.828,13 EUR z DDV-jem.
  • Za izvedbo investicije je bila v torek, 29. 9. 2015, na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo med Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Občino Grosuplje in Krajevno skupnostjo Grosuplje ter izvajalcem del podjetjem Mapri proasfalt d.o.o. sklenjena izvajalska pogodba v skupni vrednosti 149.853,22 EUR z DDV.
  • V ponedeljek, 21. decembra 2015, smo slovesno predali svojemu namenu krožišče pri Logotu in prenovljeno lokalno cesto pod Perovemu.