DELAMO NAPREJ.

dr. Peter Verlič, vaš župan

Samo življenje, ki ga živimo za druge, je vredno življenja 
                                                                                                                       Albert Einstein

 

Rodil sem se 13. decembra 1962 v Ljubljani. Leta 1988 sem se zaposlil na Prometnem institutu v Ljubljani kot diplomirani inženir gradbeništva, kjer sem bil med leti 1993 – 1998 direktor podjetja. Nato sem se zaposlil na Slovenskih železnicah, od koder sem bil leta 2000 imenovan na mesto državnega sekretarja za prometno politiko in mednarodne odnose na tedanjem Ministrstvu za promet in zveze RS. Po državnozborskih volitvah leta 2004 sem znova prevzel funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za promet. V letu 2008 sem bil izvoljen za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije. V letu 2010 sem bil na lokalnih volitvah prvič izvoljen za župana občine Grosuplje. Izreden preboj, ki ga je občina Grosuplje dosegla v prvem mandatu mojega županovanja, je bilo nagrajeno s ponovnim zaupanjem velike večine občank in občanov za drugi županski mandat leta 2014.

Vso poklicno pot, ki jo nadaljujem na Prometnem institutu, se ukvarjam s področjem prometa in infrastrukture; na Fakulteti za gradbeništvo v Ljubljani sem dobil naziv doktorja znanosti s področja gradbeništva. Pri svojem delu sem sodeloval z evropskimi institucijami, sprva kot član Tehničnega komiteja za transport COST iz Slovenije, kasneje pa kot evaluator evropskih projektov za področje transporta v okviru 6.okvirnega raziskovalnega programa, danes pa zlasti v okviru mednarodne železniške zveze UIC s sedežem v Parizu, kjer predsedujem iniciativi za razvoj železnic jugovzhodne Evrope SEESARI. Sem habilitiran docent na Novi univerzi v Ljubljani ter sodni izvedenec za raziskave prometnih nezgod in cestnega prometa, kjer sem podpredsenik Združenja izvedencev za raziskave prometnih nezgod.

Od leta 1998 dalje, ko sem se včlanil v Slovensko demokratsko stranko, pa do izvolitve za župana sem bil vsakokrat izvoljen v Občinski svet Občine Grosuplje kot občinski svetnik na listi Slovenske demokratske stranke, kjer sem deloval zlasti na področju cestne in komunalne infrastrukture, prostora, družbenih in mednarodnih dejavnosti.

Z družino živim v Tlakah.