• Slovenske železnice in Občina Grosuplje sta v letu 2011 pristopili k skupnemu projektu reševanja obnove regionalne proge Grosuplje – Kočevje oziroma k deviaciji omenjene proge v kraju Predole.
  • V četrtek, 30. junija 2016, smo slovesno predali svojemu namenu cesto v Predolah.
  • Lokalna cesta Velika Račna – Predole je bila precej poškodovana, zato smo cesto obnovili, pri tem pa jo tudi razširili. Cesta po novem v širino meri cca. 5,5m z bankinami, dvosmerni promet tako lažje poteka, cesta pa je tudi bolj varna.