• V torek, 10. decembra 2013, sta župan dr. Peter Verlič in direktor podjetja GIC gradnje  Ivan Cajzek podpisala pogodbo za gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Grosuplje. K pomembnemu dogodku za našo občino Grosuplje so prisostvovali tudi direktor Zdravstvenega doma Grosuplje Janez Mervič, direktor občinske uprave Dušan Hočevar in vodja urada za prostor Miha Simončič. Pogodbena vrednost je znašala cca. 3.500.000 eur z DDV, gradnja prizidka pa je bila končana v 8 mesecih.
  • 22. 12. 2014 – Nov Zdravstveni dom Grosuplje smo slovesno predali svojemu namenu.
  • Zdravstveni dom Grosuplje je z novim prizidkom bogatejši za 8 splošnih ambulant, urinski in hematološki laboratorij, službo nujne medicinske pomoči, garažo, tehnične prostore in povezovalni hodnik. Dostop gibalno oviranim v vse objekte omogoča dvigalo.