DELAMO NAPREJ.

dr. Peter Verlič, vaš župan

Za večjo varnost občanov in premoženja ljudi

Od države bomo zahtevali izgradnjo zadrževalnika Veliki potok ter ureditev Grosupeljščice v njenem toku po celotni občini Grosuplje; Od države bomo zahtevali sredstva za urejanje ostalih vodotokov po krajevnih skupnostih.

read more

Za razvoj občine

Dokončali bomo ureditev gospodarske cone jug; Dokončali bomo ureditev spominskega parka in pričeli z izgradnjo poslovno stanovanjskega objekta »Center Šmarje« z zdravstveno postajo Šmarje-Sap; Nadaljevali bomo s postopki za izgradnjo »Centra Grosuplje« na parkirišču...

read more

Za nadaljnji razvoj kulture in novo kulturno dvorano

Za nadaljnji razvoj kulture in novo kulturno dvorano Nadaljevali bomo s postopki za izgradnjo »Centra Grosuplje« na parkirišču za občino z garažno hišo, poslovno-stanovanjskimi objekti ter novo večnamensko kulturno dvorano in glasbeno šolo; Podpirali bomo projekte, ki...

read more

Za večjo prometno varnost

Nadaljevali bomo izgradnjo manjkajočih pločnikov in javne razsvetljave ob regionalni cesti med Malim Vrhom in Šmarjem ter med Šmarjem – Sapom in Cikavo v KS Šmarje – Sap, izgradnjo pločnika v Račni ter izgradnjo pločnika med Grosupljem in Sp. Blatom; Pospešili bomo...

read more