• Župan dr. Peter Verlič in direktor podjetja Komunalne gradnje Viktor Dolinšek sta v petek, 26. septembra 2014, podpisala pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste Veliko Mlačevo–Žalna.
  • Vrednost pogodbe je znašala cca. 198.000 evrov z ddv.
  • V četrtek, 5. novembra 2015, smo slovesno otvorili prenovljeno cesto na Velikem Mlačevem.
  • Pri tem projektu je šlo za izgradnjo nove voziščne konstrukcije in enostranskega hodnika za pešce v dolžini 538 m, in sicer od priključka z regionalno cesto do železniške proge. Obstoječa cesta je imela dvosmerno vozišče širine cca. 4 m, ki pa se je z rekonstrukcijo razširilo na dva vozna pasova po 2,75 m. Nova širina vozišča je tako 5,5 m. Širina novega prečnega profila ceste je 8,3 m.
  • Istočasno se je uredilo odvodnjavanje, uredila pa se je tudi cestna razsvetljava, prehodi za pešce in avtobusna postajališča.