• Parkirišče Pod gozdom
 • Mostiček v Mali Loki
 • Jurčičeva cesta v Šmarju – Sapu
 • Cesta na Hudi Polici
 • Stritarjeva cesta v Grosuplju
 • Vaško središče Rožnik
 • Cesta Belimed v Grosuplju
 • Lokalna cesta od Grosuplja proti Polici v območju priključka za Perovo
 • Cesta Ob Grosupeljščici v Grosuplju
 • Cesta na Plešivici pri Žalni
 • Cesta Na Šoli v Lučah
 • Ljubljanska cesta v Grosuplju
 • Cesta v Mali Stari vasi
 • Cesta v Št. Juriju
 • Center kraja Spodnja Slivnica
 • Cesta na Cikavi
 • Prestavitev železniške proge, gradnja novega podvoza in izgradnja novih cest v Predolah
 • Cesta Mali Vrh – Tlake
 • Cesta in javna razsvetljava v Žalni
 • Kadunčeva cesta v Grosuplju
 • Lokalna cesta Polica – Višnja Gora
 • Center Šmarja – Sapa in Šuligojeva cesta
 • Svarunova pot v Vinu
 • Cesta na Kobiljeku v Ponovi vasi
 • Postavitev semaforja v Šmarju – Sapu
 • Stabilizacija brežine na lokalni cesti Perovo – Polica
 • Sanacija mostu v Št. Juriju
 • Cesta na Velikem Vrhu pri Šmarju
 • Trubarjeva cesta v Šmarju – Sapu
 • Lahova cesta v Šmarju – Sapu
 • Lokalna cesta Brezje – Grosuplje
 • Pločnik Tlake – Škofljica
 • Cesta v Vinu
 • Ureditev nivojskih prehodov na Spodnji Slivnici, v Čušperku, na gozdni cesti med Velikim Mlačevem in Veliko Račno (Cegovnica) ter v Grosupljem na cesti Toneta Kralja v križišču z lokalno cesto na Spodnjo Slivnico