• Za sanacijo odseka od krožišča pri Fortuni do križišča za Cikavo je bil med Občino Grosuplje in DARS-om sklenjen sporazum. Celotna investicija je znašala 131.000 evrov, Občina jo je sofinancirala v znesku cca 68.000 evrov.
  • Z deli se je pričelo v začetku aprila 2016. Na novo smo uredili poškodovane brežine, preplastili vozišče, izvedli gradbena dela za ureditev cestne razsvetljave, za ureditev cestne razsvetljave pa smo izvedli še elektro montažna dela.