• V ponedeljek, 5. februarja 2018, sta župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor podjetja Esplanada d.o.o. Rupert Gole podpisala pogodbo za projektiranje širitve matične osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje in nove športne dvorane, pri kateri se bodo upoštevala načela trajnostne gradnje.
  • Obstoječi objekt se bo razširil za najmanj 8 učilnic s pripadajočimi pomožnimi prostori, predvidena pa je tudi izgradnja nove športne dvorane. Prav tako bomo zgradili potrebne pomožne prostore, tehnični prostor, prostor za športne pedagoge in druge potrebne spremljajoče prostore.
  • Pogodbena vrednost del znaša cca. 68.000 evrov z ddv, projekt pa v celoti financira Občina Grosuplje.