• 13. 9. 2013 – Župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave Dušan Hočevar s sodelavkami, ter predstavniki komisije za projekt »Starosti prijazna občina Grosuplje« so se sestali s predstavnikoma Inštituta Antona Trstenjaka izr. prof. dr. Jožetom Ramovšem in Matejo Zabukovec. Pogovor je tekel o pristopu občine Grosuplje v mrežo starosti prijaznih mest in občin.
  • 27. 5. 2014 – 1. sestanek častnega seniorskega odbora v okviru projekta »Starosti prijazna občina Grosuplje«.
  • 4. 6. 2014 – Občinski svet Občine Grosuplje sprejme Soglasje k smernicam uresničevanja projekta »Občina Grosuplje – starosti prjazna občina«. Občina Grosuplje se tako pridruži slovenski mreži Starosti prijaznih mest.