• Šmarje – Sap, ki je drugi največji kraj v naši občini, bo urejen tako, da bo krajanom ponudil prostor za druženje, in kjer bodo lahko na enem mestu in v svoji neposredni bližini opravili nujne opravke.
  • 18. 1. 2012 je v Družbenem domu Šmarje – Sap potekala javna predstavitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarje – Staro pokopališče.
  • Območje urejanja se deli na dve prostorski enoti. Prvo predstavlja površina namenjena gradnji dveh poslovno stanovanjskih objektov, kjer bi svoje mesto našle zdravstvena postaja, banka, pošta ter podobne storitvene uslužnostne dejavnosti. Med objektoma pa je predvidena tudi manjša ploščad – trg, kjer bi bilo možno izvajati manjše krajevne prireditve.
  • Druga prostorska enota je javna parkovna površina. Ta obsega površine namenjene otroškemu igrišču, kamor bodo lahko svojo iskrivost in veselje vnesli mladi nadobudneži, prav tako pa tudi površine, ki bodo namenjene sprehajanju, posedanju in igram na igralni travni površini. Del javne parkovne površine bo namenjen cerkvenemu spominskemu obeležju.