• V letu 2013 je zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje v naseljih Paradišče in Podgorica pri Šmarju, za katerega je občina pridobila nepovratna sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 244.173,00€.
  • 23. 10. 2013 – Otvoritev izgradnje kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Paradišču.