Slovenska demokratska stranka in njen kandidat dr. Peter Verlič sta v sredo, 10. oktobra 2018, ob 15. uri, vložila kandidaturo za župana občine Grosuplje in listo za občinski svet v mandatnem obdobju 2018 – 2022.
Zadnji dve mandatni obdobji delovanja občine Grosuplje, torej od 2010 do 2014 in od 2014 do 2018, sta bili zelo uspešni. Izrazitemu razvojnemu preboju občine Grosuplje v zadnjih osmih letih pa je pripomoglo tudi sodelovanje Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije – krščanskih demokratov in Slovenske ljudske stranke ter enotna podpora uresničevanju razvojnih projektov Občine Grosuplje v Občinskem svetu Občine Grosuplje in navzven. Predsedniki občinskih odborov SDS Grosuplje mag. Dušan Hočevar, NSI Grosuplje Matjaž Trontelj in SLS Grosuplje Uroš Vodopivec so zato še isti dan, ob 16.30. uri, podpisali Dogovor za politično in razvojno sodelovanje GROSUPLJE 2022 v mandatu Občinskega sveta Občine Grosuplje v letih 2018 do 2022.

»Danes smo se zbrale tri sorodne stranke, Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka, da skupaj podpišemo Dogovor za politično in razvojno sodelovanje Grosuplje 2022, in s tem izrazimo podporo kandidatu Slovenske demokratske stranke dr. Petru Verliču,« je ob podpisu dogovora dejal predsednik OO SDS Grosuplje mag. Dušan Hočevar. Slovenska demokratska stranka je z dr. Petrom Verličem prvič kandidirala uspešno leta 2010, takrat z geslom »Zna. Pozna. Izkušnje ima.« in na takratnih lokalnih volitvah tudi zmagala. V prvem mandatu županovanja dr. Petra Verliča je Občina Grosuplje doživela razvojni, projektni in delovni preboj, pridobiti smo uspeli kar 21 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. Tako je bila odločitev za geslo »Delamo naprej« leta 2014 res enostavna, skoraj kar samoumevna. V mandatu 2014 – 2018 smo sodelovanje s sorodnima strankama nadgradili in vsa 4 leta smo tvorno sodelovali, s tem pa pripomogli tudi k temu, da je Občina Grosuplje pod vodstvom dr. Petra Verliča v teh štirih letih napredovala in se umestila na najvišja mesta po razvojnih potencialih in tudi vseh drugih kazalcih v Republiki Sloveniji. »Tako je današnji dogovor za politično in razvojno sodelovanje za mandat 2018 – 2022 neka logična posledica našega dobrega sodelovanja in pa seveda dobrega vodenja občine,« je še dejal mag. Dušan Hočevar.

»Krščanski demokrati se veselimo prihajajočih lokalnih volitev, kajti to je žetev, je praznik demokracije,« je ob podpisu dogovora dejal predsednik OO NSI Grosuplje Matjaž Trontelj. Pred volitvami pa je tudi čas, da si pogledamo, ali smo dane obljube izpred 4 let izpolnili, uresničili, in ocenimo, kako naprej. »Naša ocena 4-letnega mandata je, da smo odlično opravili svoje delo. Da je občinska uprava na čelu z županom dr. Petrom Verličem in direktorjem občinske uprave mag. Dušanom Hočevarjem ter vsemi strokovnimi sodelavci izpeljala program, ki smo ga pred 4 leti skupaj sooblikovali, ter ga uresničili do te mere, da gremo lahko danes z veseljem skupaj naprej,« je dejal, ter z nami delil še naslednje misli: »Veseli nas, da smo skozi vsa ta leta v občini Grosuplje ohranili tisto svežo usmeritev, pomladno usmeritev, kjer smo na prvo mesto postavljali programe, kjer smo na prvo mesto postavljali rešitve za naše občanke in občane. In prepričani smo, da bo to še eno uspešno obdobje, obdobje, ko bo za občanke in občane poskrbljeno še boljše. Ko bomo nadgradili tisto, kar je bilo že začeto, ko bomo to vizijo dvignili na še višji nivo in se prebili v sam vrh razvojnih občin v Republiki Sloveniji,« je svoje besede sklenil Matjaž Trontelj.

Da je bilo sodelovanje v zadnjih 4 letih med SDS, NSI in SLS na več področjih zelo uspešno, se je strinjal tudi predsednik OO SLS Grosuplje Uroš Vodopivec. Izvedli smo celoten plan, zastavljen pred 4 leti. »In ta podpis bom v imenu Slovenske ljudske stranke z veseljem prispeval, ker gre za zelo napreden program, v katerem najdemo veliko skupnih točk,« je dejal. Sicer se v tem času tudi oni za lokalne volitve pripravljajo s svojo listo za občinski svet, a ta dan je namenjen temu, da izrazijo svojo podporo našemu skupnemu kandidatu za župana dr. Petru Verliču. »In jaz bom v imenu Slovenske ljudske stranke z veseljem prispeval ta podpis,« je še enkrat poudaril Uroš Vodopivec.

Po podpisu Dogovora za politično in razvojno sodelovanje GROSUPLJE 2022 je z nami nekaj svojih misli delil tudi kandidat za župana očine Grosuplje dr. Peter Verlič, še prej pa se vsem trem predsednikom občinskih odborov iskreno zahvalil za podporo. Ob tem je povedal, da kljub temu, da za pretekla dva mandata med SDS, NSI in SLS ni bilo formalno podpisane koalicije, so bili vsi projekti vedno izglasovani, vsi svetniki SDS, NSI in SLS so bili soglasni. »In če vlada ekipni duh, če vlada sodelovanje, potem so razlike manjše, na koncu jih sploh ni. In od tu naprej se začnejo nizati uspehi. Tako kot na občini ni en sam, je tudi ekipa, tako je tudi v občinskem svetu ekipa,« je dejal.

Sam v občinski politiki aktivno deluje že 20. leto. Pri tem pa je pomembno to, da v občini Grosuplje duh pomladi ni nikoli umrl, duh pomladi ima vedno novo in močnejšo svežino. »Zato smo tudi v nov mandat šli in gremo z velikim optimizmom. In nismo se ustavili pri letnici 2018, ampak govorimo o Grosuplju 2022. In pripravili smo 22 nosilnih projektov za povečanje blaginje in dobrega življenja vseh občank in občanov v naši občini,« je dejal dr. Peter Verlič.Za nekaj izmed njih pa se je odločil, da jih bo še posebej izpostavil. S področja družbenega standarda je prva prioriteta izgradnja prizidka k Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje z 8 novimi učilnicami in novo športno dvorano. Zgradili bomo tudi novo kulturno dvorano in novo glasbeno šolo.
V Grosupljem bo nastal mestni trg. »Potrebujemo ga. Centra Grosuplje kot občinskega središča še nimamo razvitega. V tem trikotniku med Kolodvorsko, Taborsko in Adamičevo se bo tako našel prostor za skupno druženje z različnimi vsebinami, ki bodo ljudi povezale. Kolodvorska cesta pa bo postala prva naša peš cona,« je dejal.
Za vsakodnevno mobilnost je izjemno pomembna izgradnja nove parkirne hiše P + R Grosuplje, za katero smo že pridobili 1.600.000 evrov evropskih nepovratnih sredstev. Gradnja se bo pričela prihodnje leto. Celovito se bo preuredila železniška postaja v Grosupljem in zgradil nov nadvoz pri Motvozu.
Drugi center bo v Šmarju – Sapu. Tam, kjer je bilo včasih staro pokopališče, ob gasilskem domu, bo nastal nov poslovno stanovanjski objekt z mestnim trgom. Uredili pa bomo tudi bajer pri Zacurku.
Pospešeno bomo nadaljevali s projektom plinifikacije občine in s prenovo lokalnih cest po vsej občini, po vseh krajevnih skupnostih. Izpostavil je tudi zdravstvene programe za starejše. »Mislimo, da mora tudi občina, seveda skupaj z državo, prispevati k temu, da bi programi, predvsem za starejše, bili na novo ovrednoteni tudi v samem zdravstvenem centru,« je pojasnil.
Povedal je, da stalna naloga še naprej ostaja pridobivanje evropskih sredstev za razvoj občine in pospešeno nadaljevanje razvoja gospodarstva, podjetništva, turizma in turističnih točk. »Ravno turizmu in turističnim točkam dajemo nov pomen z zavodom za turizem, ki smo ga ustanovili, in seveda s projekti, ki se bodo odvijali na Koščakovem hribu, v novem Športnem parku Grosuplje, pa na Zavrhu pri Spodnji Slivnici, uredili bomo več otroških igriščih po naših krajevnih skupnostih,« je dejal.

»Volje in energije imamo ogromno,« je še dejal in se še enkrat zahvalil za podporo vnovični kandidaturi za župana občine Grosuplje. »Teh 22 projektov bo napravilo Grosuplje 2022 še lepše, še boljše, še bolj uspešno, zato delamo naprej za Grosuplje 2022,« je sklenil dr. Peter Verlič.