• V letu 2013 je bila pripravljena projektna dokumentacija, pridobljena so bila tudi dovoljenja za izgradnjo vodovoda »Dobje – Dole pri Polici«. Za izvedbo projekta bo občina kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2014.