• V letu 2013 so bila končana dela na povezovalnem vodovodu »Na Šoli – Velika Loka«, v dolžini 1276 m, s katerim se je na javno vodovodno omrežje priključilo naselje Velika Loka in s tem dokončno rešilo večletno problematiko oporečnosti pitne vode vaškega vodovoda.