• Finančno bomo podpirali projekte, ki povezujejo in združujejo generacije (nadaljevali bomo  s projektom »Starosti prijazna občina« ter z aktivnostmi na projektu »Mladim prijazna občina«);
  • Finančno bomo podpirali projekte, ki razvijajo šport, kulturo in turizem;
  • Podprli bomo projekte, ki ponujajo dobre podjetniške ideje in razvoj turizma ter podeželja v naši občini.