• Za nadaljnji razvoj kulture in novo kulturno dvorano
  • Nadaljevali bomo s postopki za izgradnjo »Centra Grosuplje« na parkirišču za občino z garažno hišo, poslovno-stanovanjskimi objekti ter novo večnamensko kulturno dvorano in glasbeno šolo;
  • Podpirali bomo projekte, ki razvijajo šport, kulturo in turizem.