• Zgradili bomo nadvoz in povezovalno cesto do Sončnih dvorov in Brezja pri Grosupljem;
  • Zgradili bomo krožišče pri trgovini Tuš na cesti na Krko (pri Bambiču) v Grosupljem;
  • Z izgradnjo nove povezovalne Kettejeve ceste od tržnice do krožišča pri Kovinastroju bomo prometno razbremenili Adamičevo cesto;
  • Celovito bomo uredili Adamičevo cesto v centru Grosupljega v osrednjo mestno cesto s pločniki, kolesarskimi stezami, avtobusnimi postajališči in javno razsvetljavo.