• Kot doslej bomo za vse naštete projekte iskali možnosti sofinanciranja iz državnih in evropskih sredstev.