• Nadaljevali bomo izgradnjo manjkajočih pločnikov in javne razsvetljave ob regionalni cesti med Malim Vrhom in Šmarjem ter med Šmarjem – Sapom in Cikavo v KS Šmarje – Sap, izgradnjo pločnika v Račni ter izgradnjo pločnika med Grosupljem in Sp. Blatom;
  • Pospešili bomo obnovo lokalnih cest in javnih poti po krajevnih skupnostih z izgradnjo pločnikov in ureditvijo javne razsvetljave.