• Od države bomo zahtevali izgradnjo zadrževalnika Veliki potok ter ureditev Grosupeljščice v njenem toku po celotni občini Grosuplje;
  • Od države bomo zahtevali sredstva za urejanje ostalih vodotokov po krajevnih skupnostih.