• Pocenili bomo stroške ogrevanja v stanovanjskih in javnih objektih, ki so priklopljeni na daljinsko ogrevanje, s prehodom na čistejši in cenejši zemeljski plin;
  • Nadaljevali bomo z energetskimi sanacijami javnih objektov;
  • Nadaljevali bomo s projekti izgradnje kanalizacij po krajevnih skupnostih.