DOKONČANIH PROJEKTOV

KILOMETROV PRENOVLJENIH CEST

PRENOVLJENIH IN NOVIH OBJEKTOV

PRIREDITEV

DELAMO NAPREJ

Spoštovane občanke in občani občine Grosuplje, dragi prijatelji!

Tu, kjer se konča Ljubljana in prične mehkoba dolenjskih gričev in zelenih dolin, kjer se utripajoče srce mesta Grosuplje spogleduje s spokojnostjo prelepega podeželja, tu smo doma prijazni in veseli ljudje, ki gostoljubno, s prijaznim nasmehom in toplim stiskom rok sprejmemo medse prijatelje od blizu in daleč.

Tu smo doma ljudje, ki skrbno gospodarimo z ustvarjenim in pazimo, da bi dediščina naših naravnih in ostalih virov prešla v roke našim zanamcem oplemenitena in še v boljšem stanju kot smo jo prejeli od naših predhodnikov.

Zato smo v občini Grosuplje odprti, povezani, sodelovalni in globalni. Zato nas povezuje brv ljubezni, most prijateljstva, pot zdravja in želja, da se vsaj enkrat na dan objamemo s tistimi, ki jih imamo najraje.

Zato, spoštovane občanke in občani občine Grosuplje, sem se odločil, da Vas ponovno zaprosim za Vašo podporo pri kandidaturi za župana občine Grosuplje. Skupaj smo prehodili osem let , skupaj smo sejali in želi uspehe, ki so vidni od blizu in daleč. V vsakem od izpeljanih projektov, pa naj bodo tisti najmanjši ali pa tisti največji, se zrcali Vaš prispevek. Odkrito se zrcali v podpori, ki ste mi jo do sedaj izrekli na volitvah, v Vaših iskrenih predlogih, pobudah, nasvetih, prijaznem nasmehu in stisku rok, ki ste mi ga namenili.

Vaš glas je Vaša garancija za nadaljnji uspešen razvoj občine Grosuplje in moja zaveza in obveza, da z vsem svojim znanjem in energijo DELAMO NAPREJ za GROSUPLJE 2022!

Vaš Dr. Peter Verlič