DOKONČANIH PROJEKTOV

KILOMETROV PRENOVLJENIH CEST

PRENOVLJENIH IN NOVIH OBJEKTOV

PRIREDITEV

DELAMO NAPREJ

Spoštovane občanke in občani občine Grosuplje, dragi prijatelji!

Ko sem bil pred štirimi leti izvoljen za župana, sem Vam obljubil, da bomo občino Grosuplje popeljali med najuspešnejše slovenske občine. Pred kratkim je časopis Delo objavil uradne podatke Ministrstva za finance, po katerih se je občina Grosuplje v letu 2013 povzpela med šest najrazvitejših občin v Republiki Sloveniji, in sicer si deli četrto mesto med najrazvitejšimi občinami skupaj z glavnim mestom Ljubljano. Ta preboj nam je uspel, ker smo v preteklem mandatu trdo delali. Zgradili smo tehnološko najmodernejšo čistilno napravo in obnovili kanalizacijski sistem, zgradili nov prizidek k zdravstvenemu domu, pripeljali linijo ljubljanskega mestnega potniškega prometa 3G v Grosuplje in občutno pocenili javni prevoz, z izgradnjo krožišč močno razbremenili promet skozi središče Grosupljega, energetsko sanirali šole in vrtce, in še bi lahko naštevali. Vse to nam je uspelo, ker imamo znanje ter izkušnje in predvsem zato, ker ves čas delamo. Zato sem se odločil, da spet kandidiram za župana občine Grosuplje. Spoštovane občanke in občani občine Grosuplje, dragi prijatelji, vsem in vsakemu posebej iskrena hvala za vašo podporo. Vesel sem, da ste prepoznali moje delo in delo moje ekipe v preteklem mandatnem obdobju, vaša podpora pa je naša zaveza in obljuba Vam, da bomo v tem mandatu s še večjim žarom in vnemo kot doslej DELALI NAPREJ v dobrobit naše lepe in zelene občine Grosuplje! Iskrena hvala!